KAYIT İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR
STEPS TO BE CONSIDERED FOR REGISTRATION
1
FORMU EKSİKSİZ DOLURUN

Aşağıdaki tabloya göre eklenmesi gereken tüm bilgileri ekleyiniz. Kayıt formu aşağıda yer almaktadır.

2
BELGELERİNİZİ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Öğrenci iseniz öğrenci belgenizi, üniversite personeli iseniz personel bilgi belgenizi eklemeyi unutmayın.

3
AÇIKLAMA KISMINA DİKKAT EDİN

Banka transferinde açıklama kısmına "Kongre kayıt - ad-soyad" bilginizi yazınız. Banka bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

4
ÇOK YAZARLI BİLDİRİLERDE DİKKAT EDİN

Çok yazarlı bildirilerde sadece kayıt yaptıran yazar için katılım belgesi düzenlenmektedir. Katılım belgesi almak isteyen tüm yazarların kongreye kayıt olması gerekmektedir.

1
FILL OUT THE FORM COMPLETELY

Please add all the information that needs to be added according to the table below. The registration form is below.

2
DON'T FORGET TO ATTACH YOUR DOCUMENTS

Do not forget to attach your student certificate if you are a student and your personnel information document if you are a university staff member.

3
PAY ATTENTION TO THE DESCRIPTION

Please write your "Congress registration - name-surname" information in the description section of the bank transfer. Bank information is below.

4
BE CAREFUL WITH MULTI-AUTHOR PAPERS

In multi-author papers, a certificate of participation is issued only for the registered author. All authors who want to receive a certificate of participation must register for the congress.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI
FULL PAPER WRITING RULES
 • Bildiri Başlığı ilk sayfada BÜYÜK harflerle, Arial yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalı Title of the paper on the first page, in CAPITAL letters, in Arial font, 12 should be written in font size
 • Başlığın altında Arial yazı tipinde 12 büyüklüğünde, italic karakterlerle yazar(lar)ın ad-soyadları yazılmalı. Yazar(lar)ın adının yanında, unvanı, kurum bilgisi, ORCID ID no.su, e-posta adresi yazılmalı Under the title, the name(s) of the author(s) should be written in Arial font, size 12, italic characters. Next to the name of the author(s), title, institutional information, ORCID ID no., e-mail address should be written
 • İkinci sayfada Türkçe bildiri özeti ve anahtar kelimeler (3-5 adet) yazılmalı. Çok isimli yazarlarda yazar adları alt alta yazılmalı. (Arial 12) Turkish abstract and keywords (3-5) should be written on the second page. Too many for named authors, author names should be written below each other (Arial 12)
 • Üçüncü sayfa İngilizce bildiri özeti (abstract) ve keywords (3-5 adet) yazılmalı (Arial 12) Third page English abstract and keywords (3-5 pieces) should be written (Arial 12)
 • Tam bildiri metni özet kısmı hariç 2.500 - 6.000 kelime olmalı Full paper text should be 2.500 - 6.000 words excluding the abstract
 • Bildiri tam metni Arial yazı tipinde 12 punto ile yazılmalı The full text of the paper should be written in Arial font in 12 pt
 • Akademik yazı stiline uygun olmalı. Giriş-tanım metodoloji-bulgu-sonuç-kaynakça gibi kısımları içermeli, günlük dilden uzak olmalı ve akademik bir yapıda olmalı. It should conform to academic writing style. It should include sections such as introduction-definition-methodology-findings-results-citation, should be far from everyday language and should have an academic structure.
 • APA atıf yöntemi (parantez içi atıf) kullanılmalı (bilgi için: https://apastyle.apa.org/ ) APA citation method (parenthetical citation) should be used (for information: https://apastyle.apa.org/ )
 • Satır aralığı 1.15 olmalı Line spacing should be 1.15
 • Sayfa kenar boşlukları üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm olmalı. Page margins should be 2.5 cm from top, bottom, right and left.
 • Bildiri tam metni “İki yana yasla” şeklinde yazılmalı. The full text of the manifesto should read "Lean to one side".
 • Yazı dili İngilizce veya Türkçe olabilir. The language of writing can be English or Turkish.
BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERİM ŞEKLİ
SUBMISSION OF FULL PAPER
Yukarıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanan Bildiri Tam Metni "word” dosya olarak en geç 25 Haziran 2024 günü saat 17:00’a kadar kayit@siddetianlamak.org adresine konu kısmına “Tam Metin – İsim Soyisim – Bildiri Adı” yazılarak e-posta yolu ile gönderilmelidir. The Full Text of the Paper prepared according to the above-mentioned spelling rules should be sent as a "word" file to kayit@siddetianlamak.org by writing "Full Text - Name, Surname and Surname - Title of the Paper" in the subject line until 17:00 on June 25, 2024 at the latest.
Ödeme / Payment

Kongreye kayıt için yapılması gereken bağış
Donation required for registration to the congress

Erken Kayıt
20 Nisan 2024 06 Mayıs 2024 saat 17:00'ye kadar
Early Registration
Until April 20, 2024, May 06, 2024, 17:00
Normal Kayıt
20 Nisan 2024 06 Mayıs 2024 saat 17:00 ve sonrası
Normal Registration
April 20, 2024 May 06, 2024 at 17:00 and after
Öğrenci / Student 950 TL 1850 TL
Acıbdem Üniversite Personeli
Acıbadem University Staff
950 TL 1850 TL
Diğer / Other 1350 TL 2500 TL
İzleyici / Audience 450 TL 450 TL
 • Tüm kayıt tiplerinde katılım belgesi verilmektedir.
 • İzleyici kaydı dışındaki katılımlara yapılan sunum tipine göre (Sözlü Bildiri/Poster Bildiri) bilimsel katılım belgesi verilecektir.
 • İzleyici kaydı ile bilimsel araştırmalar izlenebilir, bilimsel araştırma sunulamaz.
 • Certificates of attendance are provided for all registration types.
 • Participations other than audience registration will be given a scientific participation certificate according to the type of presentation (Oral Presentation/Poster Presentation).
 • Scientific researches can be watched with audience registration, scientific research cannot be presented.
Kongre Kayıt Formu
Congress Registration Form
Banka Bilgileri
TRY
TL

Banka Bilgileri

Hesap Sahibi Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Banka Garanti Bankası
Hesap No 741 / 6298819
IBAN TR86 0006 2000 7410 0006 2988 19

Bank Account Information

Account Owner Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Bank Name Garanti Bank
Account Number 741 / 6298819
IBAN TR86 0006 2000 7410 0006 2988 19
SWIFT Code TGBATRISXX
USD
Dolar

Banka Bilgileri

Hesap Sahibi Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Banka Garanti Bankası
Hesap No 741 / 9083844
IBAN TR72 0006 2000 7410 0009 0838 44

Bank Account Information

Account Owner Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Bank Name Garanti Bank
Account Number 741 / 9083844
IBAN TR72 0006 2000 7410 0009 0838 44
SWIFT Code TGBATRISXXX
EUR
Euro

Banka Bilgileri

Hesap Sahibi Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Banka Garanti Bankası
Hesap No 741 - 9083843
IBAN TR02 0006 2000 7410 0009 0838 43

Bank Account Information

Account Owner Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Bank Name Garanti Bank
Account Number 741 / 9083843
IBAN TR72 0006 2000 7410 0009 0838 43
SWIFT Code TGBATRISXXX
İMDAT'ın faaliyetlerinden haberdar ol